سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خلیل فرهنگ دوست – استادریار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک جامدات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون ایمپلنتولوژی و با توجه به اهمیت ناحیه تماس استخوان – ایمپلنت و بخصوص فرآیند osseointegration و مقاومت استخوان در این ناحیه، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش FEM تحلیل مناسبی از تنش در سطح تماس استخوان – ایمپلنت انجام گرفته و سپس بر اساس مقاومت استخوان در این ناحیه به شناسایی مواضع خطرناکتر پرداخته شود. نحلیل این ناحیه بر روی مدلهای مختلف انجام و بحث و بررسی پیرامون ان صورت گرفته است. هر مدل تحت بارگذاری استاتیکی و خستگی و با زوایای مختلف اعمال بار قرار گرفته است.