سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موعود نیک فرجام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی گرایش سازه، دانشکده سازی و صنایع دریایی
پدرام عدالت – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی کشتی سازی ، دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی

چکیده:

عرشه و سوپراکچر شناورهای رزمی عمدتا علاوه بر بارهای متداول، در برخی موارد در معرض بارهای ضربه ای ناشی از شلیک گلوله و یا موشک از سطح آنها قرار می گیرند. این دسته از بارها با ماهیت ضربه ای خود می توانند به طور یکنواخت بر سطح ورقهای تقویت شده وارد آیند و یا می توانند به صورت موضعی و متمرکز در بخشی از سطح ورقهای مذکور اثر کنند. در این مقاله سعی بر آن است تا تحلیلی بر روی استحکام ورق های تقویت شده و یا تقویت نشده واقع در معرض بارهای ضربه ای انفجاری به عمل آید. در این راستا از روش عددی استفاده شده و جنس ورق ها نیز از آلیاژ آلومینیوم دریایی در نظر گرفته می شود. نتایج این مقاله شامل بررسی تغییر شکل و توزیع تنش در ورق های تفویتنشده و یا تقویت شده در معرض بارهای ضربه ای انفجاری می باشد.