سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدجلال الدین هاشمی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و دانشکده صنعت نفت- دانشکده ش
شاپور مرادی – استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
منصور بناپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در سال ۲۰۰۴ مقاله ای توسط بهاپ و پادول از کشور هندوستان منتشر شد که به آنالیز تنش در پروانه دمنده گریز از مرکز به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار نسترن پرداخت، همچنین این دو محقق راههایی جهت کاهش تنش در اجزاء پروانه از طریق اضافه کردن رینگ تقویتی به پره ارائه دادند. مقاله حاضر ضمن حل موضوع فوق با استفاده از نرم افزار انسیس و مقایسه جوابهای بدست آمده از هر دو نرم افزار به بررسی سهم نیروهای گریز از مرکز و نیروهای حاصل از سیال در ایجاد تنش ها در اجزاء پروانه خواهد پرداخت و نشان خواهد داد که تنش های بوجود آمده از نیرو های سیال در مقایسه با تنش های بوجود آمده از نیروهای گریز از مرکز قابل صرفنظر کردن هستند.