سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

تاج بخش نوید چاخرلو – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
مراد میرزاجانزاده –
موسی غیاثی خسروشاهی –
علی انور حقیقی –

چکیده:

چرخدنده های مارپیچ به طور گسترده در گیربکس ها و یا سایر قسمت های سیستم محرکه برای انتقال قدرت بین شفت های موازی و یا متنافر مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به دامنه وسیع کاربرد این گونه چرخدنده ها در صنعت خودرو همواره تحلیل تنش در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، اما پیچیدگی شکل آنها استفاده از روش تحلیلی در بدست آوردن مقادیر تنش در محل برخورد دندانه ها و ریشه های آنها را دشوار نموده است. در این تحقیق با استفاده از روش المان محدود به بررسی وضعیت تنش های تماسی، تنش های خمشی و نیز محل تماس در دندانه های درگیر پرداخته شده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که محل درگیری تعیین شده به روشتحلیل عددی نظیر وضعیت مشاهده شده در نمونه های واقعی می باشد. همچنین تنش های هرتز حاصل از حل عددی با روش های تحلیلی پیشین سازگاری خوبی را نشان می دهند ولی مسیر تماس در دندانه ها قدری مغایر با خط درگیری ذکر شده در مراجع است.