سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن ربانی – کارشناس ارشد بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد تفضلی شادپور – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داوود اخلاق مؤید – پزشک متخصص قلب و عروق، بیمارستان پارس

چکیده:

شکست پلاک‌های شریانی و فراهم شدن شرایط برای لخته شدن خون از این طریق امروزه از عوامل مهم در سکته های قلبی به شمار می رود. بر این اساس بررسی عوامل موثر در شکست این پلاک ها از مباحث مهم در آسیب شناسی بیماری آتروسکلروسیس می باشد. این تحقیق نقشپلاک بعنوان عامل ناهمگن ساز دیواره در افزایش تنش و کرنش ناشی از فشار خون در شریان و در نتیجه گسست پلاک دیواره را بررسی و تحلیل می کند. در این تحقیق با ساده نمودن شرایط مکانیکی فشار داخل شریان ثابت فرض شده و مدول الاستیک دیواره با استفاده از داده های آزمایشی موجود متغیر و نسبت به کرنش به طور افزایشی در نظر گرفته شده است. مدل این تحلیل از تصاویر IVUS به دست آمده است و نتایج تحلیل بیانگر همبستگی مکان های مستعد برای شکست با مکان های با تنش یا کرنش بالا را نشان می دهد.