سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین فرهی – استاد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
عنایت اله حسینیان – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تحلیل و تخمین تنش های پسماند در لوله های جدار ضخیم اتوفرتاژ شده با استفاده از مدل های مرسوم رفتار مواد در باربرداری نظیر سخت شوندگی همسانگرد و سینماتیک، به دلیل عدم تطابق این مدلها با رفتار واقعی فولادهای پر استحکام توام با خطای زیاد می باشد. در این تحقیق، پروسه اتوفرتاژ با استفاده از مدل واقعی رفتار فولاد ۴۳۴۰ برای شرایط مختلف انتهایی با استفاده از روشی که تعمیم یافته روش خواص متغیر مادی (VMP) می باشد. بررسی شده است. نتایج نشان دهنده انست که اگر در تحلیل اتوفرتاژاز مدل ایده آل به جای رفتار واقعی آن استفاده شود تنش های پسماند مماسی که در افزایش عمر خستگی بسیار مهم می باشند بیش از اندازه واقعی آن تخمین زده می شوند. بگونه ای که این اضافه تخمین برای درصدهای بالای اتوفرتاژ بیش از سی درصد می باشد. همچنین شرایط مرزی مختلف نیز با هم مقایسه شده آن. بررسی نتایج نشاندهنده آن است که تنشها و کرنش های پسماند در دو حالت کرنش صفحه ای و انتها بسته تقریبا مشابه هم می باشند.