سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پدرام عدالت – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی کشتی سازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موعود نیک فرجام – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی عرشه و فونداسیون سلاح و مقایسه میان تحلیل مستقیم آن به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری های تکرار شونده در اثر عملکرد سلاح، باروش توصیه شده در آیین نامه می باشد. بدین وسیله می توان ارجحیت به روش اجزا محدود را در تعیین توزیع تنش و مودهای تغییر شکل واقعی منتجه از حالتهای مختلف کارکرد در محل نصب فونداسیون سلاح با مدلهای منطقی توسط این روش دانست و نیز مودهای محتمل خرابی را کنترل نمود. با انجام تحلیل اجزاء محدود ملاحظه می شود که با افزایش تعداد شلیک، تنشهای باقیمانده در اثر شلیک های قبلی افزوده شده و نتیجتا مقدار تنشهای منتجه در محل نصب سلاح افزوده تر می گردند.