سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین فرهی – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف- تهران
میلاد ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف- تهران

چکیده:

در این مقاله، پروفیل تنشهای پسماند واقعی حاصل از اتوفرتاژ مخزن کروی جدار ضخیم مرکب (دو جنس) تعیین شده است. مخازن مورد مطالعه از جنس فولادهای A723 و HB7 می باشند. تحلیل ها به روش خواص متغیر مادی توسعه داده شده و بر اساس مدل رفتار واقعی ماده در بارگذاری و باربرداری صورت گرفته اند. تنش های پسماند با استفاده از مدل سخت شوندگی همسانگرد نیز محاسبه شده اند. با مقایسه نتایج حاصل از دو مدل نشان داده شد که استفاده از مدل سخت شوندگی همسانگی به جای مدل واقعی ماده به خطای بالایی در تخمین تنش منجر می شود. صحت نتایج به روش المان محدود تائید می شود. همچنین، نتایج تحلیل مخازن مرکب با تنش های حاصل از اتوفرتاژ مخازن تک جنس مشابه مقایسه شد.