سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف وثیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد فداییان – دانشگاه پیام نور اردبیل

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب اردبیل و جنوب شرق شهر نیز واقف است این منطقه دربرگیرنده توالی سنگ‌های آتش‌فشانی ریولیتی تا تراکیتی مربوط به فعالیت‌های آتش‌فشانی میوسن میانی و فوقانی و سنگ‌های رسوبی تخریبی الیگومیوسن و پلیوسن و همچنین رسوبات اپی کلاستیک پلیوسن زیرین می‌باشد سنگ‌ها یا طرز شانی موجود در منطقه به صورت زنجیر گنبدی یک شکل بود و استقرار آن‌ها دارای نظم خاصی می‌باشد به گونه‌ای که گنبدهای میانی از نوع ریولیتی و ریوداسیتی و گنبدهای حواشی از نوع داسیتی و تراکیتی می‌باشد حذف رسوبات الیگومیوسن در اغلب نقاط منطقه و چین خوردگی شدید آن‌ها در نقاط باقی‌مانده در ارتباط با وقوع انفجار قابل‌توجه و تشکیل کالدرای انفجاری در منطقه است که طی آن رسوبات پیروکلاستیک فراوانی در شمال شرق منطقه پراکنده شده‌اند سپس گداز های فراوان اسیدی در میان سن میانی و فوقانی به سطح زمین راه یافته و زنجیره‌ای از کمک‌ها را در سطح زمین تشکیل داده‌اند سنگ‌های آتش‌فشانی این گنبد ها دارای بافت پرفیری می‌باشد. بخشی از این گداز ها در ضمن آب‌گیری به پرلیت تبدیل شده‌اند و در حوضه رسوبی تشکیل شده در گود و فتاد یکی بین کمک‌ها، رسوبات اپی کلاستیک در پلیوسن زیرین ته نشست نموده‌اند .