سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمرتضی موسوی – دانشجوی دکتری تکتونیک

چکیده:

مطالعه تکتونیک پویا، الگوی پیشانی کوهستان و بویژه مخروط افکنه ها به عنوان نقطه پایانی یک سیستم فرسایشی – رسوبگذاری که متاثر از میزان فرسایش و حرکات بالاآمدگی مقدار و نحوه رسوبگذاری در آن تغییر می کند اهمیت فراوانی دارد. این عناصر اطلاعات با ارزشی را درباره رژیم زمین ساختی کنونی و گذشته یک ناحیه بدست می دهند در این راستا فاکتورهای مرتبط با این عناصردر منطقه شمال غرب بیرجند مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که میزان برخاستگی در قسمت شرق ناحیه با میل به سمت بخش مرکزی بیشتر می شود به طوریکه در حال حاضر بیشترین آشفتگی در رابطه با حوزه های بخش مرکزی منطقه مورد مطالعه دیده می شود البته این فرایند با اطلاعات ساختاری حاصل ازمنطقه و نوع رژیم های تنش موجود در آن نیز هماهنگی دارد.