سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امید باوی – کارشناس ارشد طراحی کابردی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر صالحی – دانشیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رسول ترکش اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی ، دانشگاه کاشان

چکیده:

به دلیل تاثیر مستقیم نوع، میزان ، نحوه جهت گیری الیاف نانولوله و تاثیر متقابل فاز الیاف و ماتریس در مقیاس نانو بر خواص و رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با الیاف نانو لوله کربن ، سعی شده است تا با استفاده از یک مدل ساختاری و روابط تانسوری معتبر به تحلیل دقیق ورق نانوکامپوزیت و بررسی پارامترهای مذکور بر رفتار و خواص ماکروی ماده پرداخته و به تناسب موضوع ، راهکارهای بهبود برخی خواص همچون مدول برشی ماده ، رفتار دینامیکی و … ارائه شود. طبق نتایج بدست آمده ، این نوع کاربرد سازه و شرایط محیطی حاکم بر آن است که افزایش ، کاهش و نوع اعمال تغییرات در این پارامترها را از منظر استحکام و یا هزینه های اقتصادی توجیه پذیر خواهد کرد.