سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین رحمان سرشت – استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش سیاستگذای) دانشگاه علامه طباطبای

چکیده:

دیگر، دوران آن گذشته است که در تحلیل های مدیریتی تنها به نگرش های سنتی و عقلایی به سازمان و مدیریت آن نگاه کرد و در پی آن بود که با ابزارهایی عقلایی به تامین اهداف مشخص مالکان و سهامداران سازمانها همت گمارد. امروزه تئوری های غیر عقلایی (طبیعی) مانند تئوری های ذی نفعان (مبتنی بر بازار) و تئوری های قدرت و سیاست، بهتر می توانند شرایط سازمانهای امروزی که با عدماطمینانی های فراوان دست و پنجه نرم می کنند را تشریح نمایند، چه اینکه ذی نفعان مختلف شرکتها نیز سعی کرده اند تا با به چالش کشیدن حق سنتی مالکان در تصمیم گیریها، مطالبات خویش را آشکار ساخته و حتی در مواردی به آن، شککل قانون دهند.