سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مسعود واسطی – مربی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حمیدرضا لطفی زاده – مربی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

لزوم مدیریت صحیح و تحلیل واقع بینانه شبکه های آبرسانی شهری باعث شده تا از دو دهه پیش روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار مورد توجه محققین قرار گیرد. مبنای این روش استفاده از یک رابطه دبی- فشار در گره های مصرف جهت برقراری ارتباط بین هد و تقاضای مصرف کننده در گره های مصرف شبکه است. چهار رابطه شناخته شده جهت برقراری رابطه دبی فشار وجود دارد که در این تحقیق استفاده از تمامی روشها ممکن است. نشت در شبکه نیز از معضلات اصلی بوده که باید حتما در نظر گرفته شود. همچنین جهت تحلیلی واقع بینانه باید بتوان رفتار تمامی اجزا شبکه را مدل نمود. در این مقاله یک برنامه تحلیل مبتنی بر فشار شبکه ارائه شده است که علاوه بر تحلیل هیدرولیکی شبکه توانایی، در نظر گرفتن پارامتر نشت و لحاظ کردن شکست به صورت پیوسته در تک تک لوله های شبکه را دارد تا بهره بردار بحرانی ترین لوله از نظر شکست را شناسایی نماید. همچنین پس از اعمال شکست در لوله ها می توان سرعت و دبی در لوله ها را بصورت پیوسته مونیتور نمود.