سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهنام اژدری – دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران و کارشناس پژوهشی مر
علی شریفی – مجری پروژه تحقیقاتی ارائه مدل مرجع معماری سازمانی برای بنگاههای مخا

چکیده:

باور کنونی سازمانهاجامعه و سیاست مداران براین است که فناوری های اطلاعات و ارتباطات در راس تحولات اقتصادی و اجتماعی است و همه کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد معماری سازمانی در اصل به سیستم های فنی – اجتماعی سازمان می پردازد و وظایف و روابط میان آن ها را مشخص می نماید و روز به روز به اهمیت آن در مدیریت سازمانها افزوده می شود تجارت الکترونیک به عنوان بخشی از کسب و کار الکترونیک که به روابط بده بستان میان سازمانی می پردازد. جزئی از معماری سازمانی به شمار می آید که لازم است به جایگاه آن در شمای کلی معماری سازمان توجه شود. هدف این پژوهش تحلیل مفهومی جایگاه تجارت الکترونیک در معماری سازمانی است که تا کنون به طور خاص به آن پرداخته نشده است تا بتواند در شناسایی و تبیین نقش تجارت الکترونیک درمعماری سازمانی به طراحان و استراتژی پردازان سازمانها کمک نماید. بنابراین در این مقاله نخست به تجارت الکترونیک و مدلهای آن پرداخته می شود سپس جایگاه تجارت الکترونیک در معماری سازمانی با کمک شناسایی عناصر اصلی معماری سازمانی و مرور تحلیلی مقالات مرتبط تبیین می گردد.