سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مرحمت زینعلی میانکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمرتضی حاجی میرسعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
علی سررشته داری – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درمقاله حاضر جریان آشفته برروی صفحه تخت بدون در نظر گیری اثرات انتقال گرما به کمک روش شبیه سازی گردابه های بزرگ بررسی می شود. در ابتدا ضمن تشریح مساله مورد بررسی، مبانی روش شبیه سازی گردابه های بزرگ مرور شده است. روش گسسته سازی حجم محدود برای شبیه سازی حاضر به کار گرفته شده است. در انتها پس از بدست آوردن نتایج، پروفیلهای سرعت در فواصل متفاوت از ابتدای صفحه برحسب عدد رینولدز مومنتوم رسم شده و با سایر نتایج مقایسه می شوند. نتایج به دست آمده نشان دهنده دقت مناسب روش شبیه سازی گردابه های بزرگ جهت مدلسازی جریانهای آشفته روی صفحه تخت می باشد.