سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی امیری –
رضا بوستانی –
حسن صدیقی –

چکیده:

در دنیای کنونی رقابت از سطح بنگاه به سطح زنجیره عرضه انتقال یافته است. به عبارت دیگر توانایی رقابت‌پذیری کشورها در محصولات مختلف به نحوه سازمان‌دهی زنجیره‌های عرضه این محصولات بستگی دارد. از آنجا که بر اساس دستاوردهای اقتصاد نهادگرای جدید، سازماندهی زنجیره عرضه به شدت تحت تاثیر هزینه‌های مبادله قرار دارد، بنابراین هزینه‌های مبادله نقشی غیرقابل انکار در تحلیل رقابت‌پذیری زنجیره عرضه ایفا می‌کند.
هزینه مبادله که از فرصت‌طلبی و عقلانیت محدود کنشگران اقتصادی ناشی می‌شود، روابط بین بنگاه های زنجیره عرضه را از شکل صرفاً فنی، به شکل یک ساختار سازماندهی تبدیل می‌کند. این ساختار سازماندهی از بین ساختارهای سازماندهی بدیل، به نحوی انتخاب می‌شود که هزینه مبادله کمتری تحمیل کند. لذا ممکن است ساختارهای سازماندهی که به جهت نظری می‌توانست رقابت‌پذیری را بهبود بخشد به علت وجود هزینه‌های مبادله بالا در شیوه سازماندهی آنها، در واقعیت امکان بروز پیدا نکنند.
تاکید مقاله حاضر بر چگونگی جریان اطلاعات در زنجیره عرضه محصول کشمش ایران و اثر آن بر رقابت پذیری این محصول است. برای این منظور بعد از ترسیم زنجیره عرضه محصول کشمش در ایران، وضعیت جریان اطلاعات در آن تبیین شده است. در نهایت با استفاده از اقتصاد هزینه مبادله، دلایل ایجاد و تداوم وضعیت موجود آورده شده و با بهره گیری از این رویکرد نظری، رهنمودهایی جهت اتخاذ سیاستهای ارتقای رقابت پذیری محصول ارائه شده است.