سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریناز صدارتی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکدة فنی – دانشگاه گیلان
نیما امانی فرد – استادیار دانشکدة فنی – دانشگاه گیلان
نازیلا فرزین – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشکدة فنی – دانشگاه گیلان

چکیده:

تحلیل سه بعدی جریان سیال بین دو تیغه مجاور با مؤلفه های سرعت نسبی و با در نظر گرفتن مدل های ساده آشفتگی و ثابت بودن خواص سیال و تک فازی بودن آن در پمپ شعاعی گریز از مرکز مورد بررسی قرار گرفته است . هدف به دست آوردن کانتورهای سرعت و فشار در حالت پایا است