سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب سلمانی جلودار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه مازندران
سیدحسن گلمایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران
میرخالق ضیاء تبار احمدی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران
علی رحمانی فیروزجائی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

روش های عددی علاوه بر فراهم آوردن امکان تحلیل دقیق مسائل پیچیده ای که امکان تحلیل انها از طریق روش های تحلیلی و یا تجربی فراهم نبوده است، سرعت و دقت تحلیل بسیاری از مسائل رایج در حوزه ی علوم مهندسی را نیز افزایش و هزینه انها را کاهمش می دهد. روش اجزای محدود در مجموع از قابلیت های بیشتر و در نتیجه حوزه گسترده تری نسبت به سایر روش های عددی برخوردار است، همچنین کاربرد قابل ملاحظه ایدر زمینه مسائل هیدرولیک وهیدرودینامیکدارا می باشد. دراین مقاله با استفاده از روش اجزای محدود جریان تراوش در زیر پی سد در حالت دوبعدی انالیز شده است. مشخصات جریان نظیر توزیع سرعت، توزیع فشار، خطوط جریان و … مورد تحلیل قرارگرفته است. درحل این مسئله،جریان غیر قابل تراکم و دائمی فرض شده است.