سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا کاتوزیان – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
بیژن فرهانیه – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
فرامرز فیروزی – دانشجوی دکترای بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

اغلب بیماری های عروقی از جمله تصلب شرائین (AS) در مواضعی از شریان ها رخ می دهند که جریان سیال از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و دینامیک جریان خون نقش مهمی در مراحل مختلف این بیماری ها دارد. انشقاق ها از جمله نواحی هستند که در آنها جریان از پیچیدگی زیادی برخوردار است. در این مقاله ۸ مدل ریاضی برای انشقاق آئورت شکمی در نظر گرفته شده است. این مدل ها شامل مدل های دو بعدی و سه بعدی با دیواره های صلب و الاستیک و زوایای انشقاق ۵۰ درجه و ۸۰ درجه می باشند. هر یک از مدل ها با استفاده از یک کد سیالاتی قوی تحلیل شده و بر اساس نتایج به دست آمده، اثرات صلب و الاستیک بودن دیواره، تغییر زاویه انشقاق، و اختلاف بین نتایج تحلیل های دو بعدی و سه بعدی، روی میدان جریان، توزیع تنش های برشی و احتمال تشکیل پلاک های AS روی دیواره ها، بررسی شده است. نتایج به دست آمده با واقعیت های کلینیکی انطباق دارند.