سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مازیار جلال – دانشجو، دانشکده ی فنی و مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
علیرضا دنه دزفولی – کارشناس ارشد مکانیک – تبدیل انرژی ، گروه مکانیک ، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در کار حاضر، انتقال حرارت همرفت اجباری-آزاد در کانال پوازوی – رایلی- بنارد به صورت عددی مورد تحلیل قرار گرفته است. گسسته سازی دامنه محاسباتی با استفاده از یک روش جدید در تولید شبکه های بی سازمان بوده است. دامنه محاسباتی ، یک کانال چهار ضلعی با نسبت های ورودی به خروجی متفاوت می باشد. تحلیل جریان در دو حالت دائم و غیر دائم صورت گرفته است. نتایج این مقاله به شکل استخراج خطوط جریان، فشار، دما، انتروپی، و نمودارهای دما هستند. از مهم ترین نتایج تحلیل انجام شده می توان به تاثیر نسبت ورودی به خروجی کانال در تشکیل گردابه ها به ازای رینولدزهای مساوی اشاره نمود.