سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
احسان شمس سبحانی – محقق موسسه خودرو، سوخت و محیط زیست، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی،
حمید کربلایی رضا – محقق واحد تحقیقات شرکت مگاموتور
مهرداد کلامرج الیاسی – محقق واحد تحقیقات شرکت مگاموتور

چکیده:

در این مقاله روشی ارائه شده است که مشخصات جریان سیال تراکم پذیر داخل منیفولد موتور احتراق داخلی را محاسبه نماید. در طراحی اولیه منیفولد موتور از این روش می توان به صورت تکراری جهت تعیین ابعاد اصلی منیفولد نظیر طول و قطر لوله ها، استفاده کرد. برای محاسبه خصوصیات جریان عبوری، یک کد کامپیوتری جهت معادلات اویلر شبه یک بعدی با استفاده از روش تجزیه شار نوشته شده است. شرایط مرزی مورد نیاز در حل این مساله با استفاده از داده های تجربی به همراه معادلات نیمه تجربی مدل سازی شده اند. به منظور بررسی صحت جواب ها در این روش، منیفولد یک موتور چهار سیلندر احتراق جرقه ای با در نظر گرفتن طول های مختلف مدل سازی شده است و پارامترهای کلی موتور نظیر توان و گشتاور و بازده حجمی با استفاده از برنامه کامپیوتری نوشته شده، مورد محاسبه قرار گرفته اند و نتایج با مقادیر تجربی مقایسه شده است.