سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود عدمی – استاد دانشکده مکانیک و هوافضا ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
عبدالواحد تیرا – کارشناس ارشد صنایع هواپیماسازی ایران، صنعت پشتیبانی و نوسازی ناوگان،

چکیده:

در این تحقیق پس از بررسی های بعمل آمده و مطالعات انجام شده در خصوص چگونگی طراحی و انتخاب فن سیستم بالا برنده (lift fan) هواناو که مدنظر تحقیق میباشد به مدلسازی این فن که یک نوع فن گریزاز مرکز بدون محفظه حلزونی می باشد با استفاده از روشهای عددی پرداخته شده است.سپس توزیع سرعت و فشار در داخل فن در گذر حجمی مختلف در حالت دوبعدی و سه بعدی بدست آمده و بر اساس این نتایج منحنی های مشخصه فن ترسیم شده است. نتایج بدست آمده حالت دوبعدی و سه بعدی با نتایج حل تئوری حالت ایده ال مقایسه شده است که تطابق نسبتاخوبی وجود دارد.از مزیتهای استفاده از این روش ایجاد یک محیط تست مجازی برای بررسی عملکرد فن های گریز ازمرکز و مشاهده رفتار جریان در داخل فن می باشد که در فرایند طراحی و انتخاب فن اهمیت فراوانی دارد. ضمن اینکه ازصرف هزینه های ناشی از ساخت نمونه های متعدد جهت تست فن جلوگیری بعمل می آید.