سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب سلمانی جلودار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه مازندران
سیدحسن گلمایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزی ساری
میرخالق ضیاء تبار احمدی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزی ساری
علی رحمانی فیروزجانی – کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی

چکیده:

از آنجایی که حل معادلات دیفرانسیل با روش های تحلیلی برای مسائل پیچیده واقعی بسیار سخت و اغلب غیر ممکن است، لذا راه حل دیگری برای این مشکل بوجود آمده و آن استفاده از روش های عددی میباشد. امروزه روش اجزای محدود به عنوان روشی عام و نظام مند، یکی از متداول ترین روشهای عددی در حل مسائل مهندسی به شمار میرود. در این مقاله با کمک روش اجزای محدود جریان آب د ر داخل سدهای خاکی مورد بررسی قرار می گیرد. مشخصات جریان نظیر توزیع سرعت، توزیع فشار، خطوط جریان و … در داخل سد خاکی مورد تحلیل قرار گرفته است . در حل این مسئله، جریان غیرقابل تراکم و غیرلزج فرض شده است . همچنین جریان از نوع دائمی در نظر گرفته شده است.