سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین میراحمدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
سیف ا… سعدالدین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان – دانشجوی دکتری مهندسی م
یاسر شانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فلزخورانی (infiltration) یکی از مراحل نهایی در برخی از روشهای نمونه سازی سریع از جمله در روش [۱] SEDS میباشد . در این مقاله تحلیل فرآیند فلزخورانی از دیدگاه دینامیک سیالات و بر اساس معادلة دارسی – ویسباخ انجام شده است . با توجه به ساختار نامنظم ذرات بعد از مرحلة همبندی ) ) binding ، دو مدل ساختار هندسی چهار ضلعی منظم و ساختار هندسی مثلثی منظم برای تعریف ریاضی قطر هیدرولیکی برای حفره ها ارائه شده است . سپس پارامترهای مختلف مانند عمق نفوذ و زمان نفوذ جبهة مذاب در محیط متخلخل حاصل از همبندی در روش SEDS محاسبه شده اند . بعلاوه همین پارامترها از مدل Bunnell که برای روش SLS ارئه شده است نیز محاسبه شده اند . با توجه به وجود شباهت بین ساختار محصول روشهای SEDS و SLS ، نتایج حاصل از مدل تحلیلی این مقاله با نتایج مدل Bunnell مقایسه شده و انطباق نزدیکی بین نتایج حاصل از هر دو مدل ملاحظه شده است .