سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمود جزایری – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران- سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

جریان غیر ماندگار ، جریانی است که خصوصیات سیال در هر نقطه آن با زمان تغییر کند. معروف ترین و مخرب ترین حالت جریان غیر ماندگار در لوله ها ، چکش آبی(Water Hammer)است. چکش آبی یا ضربه قوچ ، نوعی جریان غیر ماندگار است که به تغییر ناگهانی سرعت در جریان سیال در داخل مجرا که موجب تغییر ناگهانی فشار می شود ، اطلاق می گردد . که این پدید ه در خطوط لوله انتقال ، عموما بوسیله بسته شدن شیر ها و توقف ناگهانی پمپ ایجاد می شود . تحلیل جریان غیر ماندگار )تعیین فشار ها و سرعت درتمامی زمانها و نیز تعیین ماکزیمم و مینیمم فشار در خط لوله ( ناشی از پدیده چکش آبی بر اساس دو معادله مومنتوم و پیوستگی انجام می گیرد . با توجه به اینکه این دستگاه معادلات ، دیفرانسیل جزئی هیپربولیک است ، بهترین روش برای حل ، روش خطوط مشخصه(Method Of Characteristics) می باشد . در این مقاله پدیده چکش آبی ، ناشی از توقف ناگهانی پمپ بررسی ، و معادلات شرایط مرزی پمپ و روش حل معاد لات هیدرولیکی با در نظر گرفتن شرایط مرزی ، بیان شده اند . در نهایت با تهیه برنامه کامپیوتری ، یک مساله نمونه حل شده ، و نتایج تحلیل جریان آن ارائه گردیده است .