سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی تورانی – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
سعید رضا صباغ یزدی – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

تونلهای آب بر مجراههایی هستند که کار انتقال آب از سازه آبگیر به نیروگاه را بر عهده دارند فشار جریان آب خصوصا در هنگام بسته شدن ناگهانی شیرهای تنظیم جریان در پایین دست تونلهای آب بر، دوام و پایداری اجزاء سازه ای تونلهای آب بر و بعضی از اجزای سازه ای نیروگاه را تحت تاثیر قرار می دهد لذا جهت طرح ایمن و بهسازی جزئیات هندسی سازه های مذکور نیاز به یک تحلیل دقیق از نحوه توزیع فشار و نوسانات آن در داخل مجرا می باشد. در این مقاله سعی شده است تا پس از صحت سنجی کاربری برنامه نوشته شده، کاربردی عملی از آن در تحلیل تغییرات فشار در تونلهای آب بر نیروگاه به نمایش گذاشته شود.