سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حیدری – دانشجوی دکتری مکانیک- دانشکده مهندسی فردوسی مشهد
محمود پسندیده فرد – دانشیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی فردوسی مشهد
مجید ملک جعفریان – دکتری – استادیار گروه مکانیک دانشگاه بیرجند
محسن سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق حل جریان ناپایا با مرز متحرک مورد توجه است. بدین صورت که به بررسی جریان غیر دائم، دوبعدی، تراکم‌پذیر و غیر لزج حول یک ایرفویل نوسانی با حل معادلات اویلر روی یک شبکه سازمان یافته تطبیق‌پذیر می‌پردازیم. برای افزایش قابلیت حرکت شبکه عددی، جلوگیری از تداخل خطوط شبکه و ایجاد شبکه‌های منفی، از ترکیب فنر خطی در راستای اضلاع شبکه استفاده شده است. در این طرح بین نقاط شبکه یعنی روی هر ضلع شبکه، فنرهای خطی فرض می‌شود. برای کنترل اندازه شبکه‌های نزدیک مرز متحرک و شبکه‌های دورتر سختی فنر را متناسب با عکس طول فنر در نظر می‌گیریم. برای جلوگیری از تداخل در المانها از فنرهای کششی ثانویه که در راستای عمود بر فنرهای کششی اولیه هستند استفاده می‌شود. با این روش حرکت ایرفویل نوسانی شبیه‌سازی شده و شبکه آن تطبیق‌پذیر شده است. از مزایای این روش کم شدن حجم محاسبات و صرفه‌جویی در زمان می‌باشد. نتایج حاصل با نتایج تجربی و نتایج عددی غیر با استفاده از شبکه بی‌سازمان مقایسه می‌گردد.