سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی تهرانی – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مک
حامد زینی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده

چکیده:

در مقاله حاضر، به تحلیل عددی سه بعدی جریان واکنشی، چرخشی و دیفیوژنی متان و هوا در محفظه احتراق مدل یک توربین گاز مبتنی بر روش حجم محدود پرداخته شده است . از مدل تنش های رینولدز ) )RSM برای پیش بینی جریانات آشفته و از مدل اضمحلال گردابه ) )EDM برای بررسی واکنش جری ان بهره گرفته شده است . برای پیش بینی انتقال حرات تشعشعی از مدل تشعشعی انتقال مجزا )DTRM) که برای محیطهای احتراقی با ضخامت نوری پایین مانند سوخت گاز مناسب می باشد، استفاده شده است و نتایج حاصله با حالتی که از تشعشع صرفنظر می شود مقایسه شده است . مقایسه نتایج حاضر با نتایج تجربی موجود نشانگر آن است که فرآیند تشعشع در محاسبات مربوط به احتراق متان تاثیر قابل توجهای بر روی پروفیل های دما ندارد اما بر روی بر پیش بینی آلاینده NOX موثر است . همچنین ، سهم مهم ی از شار حرارتی ورودی به دیواره محفظه احتراق را انتقال حرارت تشعشعی تشکیل می دهد .