سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی قلی پور – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیومکانیک – دانشکده مهندسی پزشکی – دانشگاه
ناصر فتورایی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

خون یک سیال اساسی در بدن انسان می باشد. لذا اندازه گیری ویسکوزیته و دیگر خواص آن می تواند در تشخیص بیماری های مختلف سیستم قلب و عروق کمک شایانی نماید. در این تحقیق جریان خون در ویسکومتر نوع استوانه های هم مرکز که یک دستگاه مناسب در اندازه گیری ویسکوزیته خون می باشد، به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. خون به دو صورت سیال نیوتنی و غیر نیوتنی فرض شده است. با اعمال شرایط چرخش متعدد به بررسی دقیق جریان خون پرداخته شده است. تشکیل جریان کوئت مابین دو استوانه و اثر انتهایی بررسی شده و سرعت مناسب چرخش بررسی گردیده است. برای به دست آوردن مقدرا صحیح گشتاور سعی در جلوگیری از تشکل چرخه های تیلر شده است. با این حال پدیده ارشاره شده اخیر به اندازه اثر جریان انتهایی مهم دیده نشده است. چگونگی ثابت نگه داشتن دمای خون توسط حمام گرمایی و تدثیر عوامل موجود نظیر دبی جرمی سیال ورودی به روش عددی بحث و بررسی گردیده است.