سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی کشاورز – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شرکت تحق
مسعود ضیاء بشرحق – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شرکت تحق
مهدی رجبعلی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

منظور از تحلیل حرارتی سیستم خروجی موتور، بدست اوردن منحنی تغییرات دما بر حسب زمان در تک تک نقاط لوله و گاز می باشد. هدف از اینتحلیل، بدست آوردن یک مکان مناسب جهت قرار دادن واکنشگر شیمیائی بوده است. در این مقاله ابتدا ارتباط تحلیل حرارتی و مبدل کاتالیزوری مورد بحث قرار گرفته، سپس روش بدست آوردن معادلات شرایط مرزی وروش حل آن ها برای یک سیستم خروجی موتور ارایه شده است. در نهایت نیز برنامه کامپیوتری ESTA که جهت انجاماین تحلیل آماده گردیده است، توضیح داده میشود.