سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت بهروز خانیکی – طرح فراسازمانی ماهواره

چکیده:

در این مقاله، حساسیت حرارتی گذرای باتری که در طراحیحرارتی ماهواره نقش مهمی دارد، مورد مطالعه قرا رگرفته است. دمای باتری در ماهواره ، متاثر از عواملی نظیر ضریب هدایت حرارتی پانل ها، اتلاف حرارتی و ضرایب جذب و گسیل باتری و دیگر اجزا می باشد . روش های عددی، معادله انرژی، برای بدست آوردن توزیع دما و معادله حساسیت برای بدست آوردن حساسیتهای حرارتی هر یک از اجزا ماهواره حل می شوند. مقایسه حساسیت ها نشان میدهدکه دمای باتری در درجه اول به میزان اتلاف حرارتی اش حساس است و در درجات بعدی، به تلفات حرارتی سایر اجزا مجاورش حساس می باشد. باتری حساسیت کمتری نسبت به ضریب ارتباطهای خدایتی و تشعشعی دارد اما اثر ضرایب ارتباط (کوپلنگ) هدایتی بیشتر از ضریب ارتباط تشعشعی می باشد.