سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مسعود منجزی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مهدی وحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
نرجس سلگی – دانش کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

معدن مس سونگون یکی از معادن مهم مس ایران می‌باشد که هم‌اکنون در مرحله آماده سازی نهایی می‌باشد. این بدن جهت استخراج سالانه هفت میلیون تن کان‌سنگ در فاز اول و ۱۴میلیون تن در فاز دوم با عیار متوسط ۰/۶ در صد منظور تولید کنسانتره ای با عیار ۳۰% مس طراحی شده است. مطالعات امکان سنجی و طرح بهره‌برداری براساس متغیرهای فنی، اقتصادی و مالی متعددی صورت می‌پذیرد. داده‌های مورد استفاده جهت برآورد این متغیرها توأم با عدم قطعیت بود و بنابراین حساسیت درآمدهای پروژه نسبت به طبیعت متغیرها باید ارزیابی گردد. در این تحقیق ابتدا مدلی با استفاده از نرم‌افزارهای EXCEL و COMFAR جهت تحلیل اقتصادی و مالی پروژه تهیه و بر اساس آن سناریو های متعددی از مقادیر مورد انتظار متغیرهای بحرانی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده حساسیت نرخ بازگشت داخلی نسبت به قیمت فروش کنسانتره بیشتر از سایر عوامل می‌باشد. در این ارتباط نرخ بازیابی کارخانه فرآوری، نرخ برابری ارز، هزینه‌های سرمایه‌ای، شیب نهایی معدن و هزینه‌های عملیاتی در درجات بعدی اهمیت قرار می‌گیرند.