سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی حقیقی – دانشجوی دوره دکتری عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

منظور از مؤلفه های نشت در یک خط لوله عبارت است از تعداد نشت، قطر معادل و محل هر نشت، در صورت وقوع جریان گذرا، موج ایجاد شده در امتداد لوله بصورت دوره ای منتشر می شود. بدلیل ماهیت رفت و برگشتی موج در این نوع جریان چنانچه در مسیر حرکت موج، نشتی مشاهده شود اثر آن بصورت تغییر در نمودار نوسانات مشخصه های جریان از جمله فشار و سرعت در انتهای لوله قآبل تشخیص است. این پدیده امکان توسعه روشهای نشت یآبی در خطوط لوله بر پایه مدلهای ریاضی و بررسی کل مسیر جریان تنها از یک نقطه را فراهم می سازد. در این تحقیق با تشکیل یک مدل ریاضی تحلیل غیر ماندگار میزان حساسیت برخی از مشخصه های جریان از جمله فشار، زمان استهلاک و میرایی موج نوسانات و غیره در انتهای لوله نسبت به تغییرات مؤلفه های نشت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت نتایج نشان می دهد که میزان حساسیت مشخصه های جریان غیر ماندگار در دو حوزه زمان و فرکانس با افزایش مساحت معادل و فاصله نشت از مخزن بالادست کم شده و نسبت به محل نشت، مشخصه ها جریان در حوزه زمان دارای حساسیت نوسانی می باشند. همچنین در مجموع می توان گفت که حداکثر افت فشار ناشی از نشت، حداکثر افت اندازه طیف سیگنال فشارناشی از نشت و زمان استهلاک سیگنال به ترتیب حساس ترین مشخصه های جریان گذرا نسبت به مولفه های نشت می باشند.