سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران
رضا کراچیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

پهنه بندی کیفی آب رودخانه می تواند اطلاعات مهم و قآبل توجهی برای توسعه سیاست های مدیریت کیفی آب رودخانه، به دست دهد. در مقالات قبلی ارائه شده توسط مؤلفین این مقاله، یک شیوه نوین برای پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها، توسط کلاس بندی ماشین های بردار پشتیبان به شیوه های مقادیر تصمیم و تتخمین هی احتمال ارائه شده است . در این مقاله به بررسی تأثیر پارامترهای این مدل برروی نتایج پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها و تحلیل حساسیت نتایج حاصل در ویرایش های مختلف مدل پیشنهادی پرداخته شده است. نتایج کاربرد این مدل ها در قالب مطالعه موردی سامانه رودخانه ای کارون – دز ارائه شده است.