سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه تربیت مدرس تهران
حمید محرمی – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تحلیل حساسیت یک گام مهم و ضروری در بهینه سازی طراحی سازه ها می باشد. در این مقاله یک روش حساسیت تحلیلی برای قابهای خمشی بتن مسلح توسعه داده شده است که قابلیت منظور نمودن هر دو اثر غیرخطی هندسه و مصالح را در بر دارد.در این راستا با در نظر گرفتن معادلات اساسی تعادل در حالت غیرخطی برای تحلیل سازه با روش بار افزون، روابطی تحلیلی برای محاسبه حساسیت پاسخ های غیرخطی سازه استخراج شده اند. یک نمونه قاب خمشی دو دهانه و سه طبقه برای نشان دادن کارایی و دقت پیشنهادی ارائه شده است و نشان داده شده است که این روش می توانند در طراحی بهینه قابهای بتنی بر اساس عملکرد بسیار موثر و مفید باشد.