سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو
حمید دانایی – پژوهشگاه نیرو
فلور نیکورای – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

هدف از مطالعه ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه، اصلاح و بهبود نحوه بهره برداری جهت کاهش حوادث شـبکه و بـه تبـع آن، قطع برق می باشد . با تحلیل حوادث شبکه که باعـث عملکـرد ناموفق شبکه انتقال در تدا وم انتقال انرژی الکتریکی می شوند، می توان به نتایج بسیار مهمی دست یافت . در این مقاله عـلاوه بر ارائه اهداف مطالعه ارزیابی قابلیت اطمینـان شـبکه انتقـال، نمونه ای از نتیجه گیری های رایج این نوع مطالعه ارائه گردیـده است . با انجام مطالعه ارزیابی قابلیت اطمینان بـر روی شـبکه انتقال و فوق توزیع بـرق آذربایجـان و ارائـه نتـایج آن، نقـاط ضعف شبکه و علل آن مشخص گردیده است .