سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل فرهنگدوست – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهران سیاهپوش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی م

چکیده:

خرابی ها و شکست های ناشی از خستگی، عمده ترین علت خرابی لوله های حفاری می باشد. این پدیده به طور متوسط در ۱۴ درصد دکل های حفاری رخ داده که هر خرابی حدود ۱۰۶۰۰۰ دلار خسارت را به این صنعت تحمیل می کند.
در این پژوهش که بر مبنای روش عددی اجزاء محدود و با استفاده از بسته نرم افزاری ANSYS انجام گرفته است، ابتدا اثرات ناشی از آچار لوله گیر و دیگر عوامل مخرب بر سطح لوله مدلسازی شده و پس از شناسایی نقاط بحرانی ناشی از تغییر سطح مقطع لوله، مقادیر تمرکز تنش ناشی از ناچ ها در این نقاط و نیز مقادیر تنش های ماگزیمم و مینیمم تعیین گردیده است. در مرحله بعد و با انجام تحلیل های خستگی، عمر باقیمانده لوله ها در حفاری چاههای جهت دار محاسبه و نمودارهای مربوطه ارئه گردیده است.