سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر معصومی – کارشناس ارشد مکانیک، سازمان تحقیقات و خودکفائی نزسا
حمیدرضا داغیانی – دانشیار سازمان تحقیقات و خودکفائی نزسا
ناصر دشتیان گرامی – کارشناس ارشد مکانیک سازمان تحقیقات و خودکفائی نزسا

چکیده:

در این مقاله، به بررسی اتصالات چسبی در مدهای مختلف بارگذاری تحت بارهای ناشی از خستگی پرداخته شده است . نمونه DCB از نمونه های استاندارد اتصالات چسبی می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه های تهیه شده از این اتصال تحت آزمایش خستگی ناشی از بارگذاری مد – I و مد مختلط قرار گرفته است . با استفاده از نتایج آزمایش و رابطه پاریس در خستگی نمودارهای رشد ترک خستگی نمونه ها بدست آمده و پس از آن ثابتهای تجربی این نمونه ها با دو روش المان محدود و تحلیلی محاسبه شده و در نهایت با یکدیگر مقایسه شده اند .