سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مقصود پوریاری – عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

ایران با دارا بودن ۱۱ بندر اصلی در ۶ استان کشور، موقعیت ممتازی در ترانزیت کالا دارد. قرار گرفتن د رمسیر کریدور حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب و مسیر ترانزیتی شرق – غرب، اهمیت ژئوپلتیک و استراتژیک قابل ملاحظه ای برای کشور رقم زده است جابجایی سالانه ۹۷۵۲۱۱۶۶ تن کالا و ۳۷۳۷۱۵۳ نفر مسافر در بنادر کشور اهمیت بنادر کشور را برجسته می نماید. توجه به مدیریت خطرپذیری بنادر با توجه به اهمیت ذکر شده ضرورتی اجتناب ناپذیر است از جمله حوادثی که بنادر را تهدیدمی کند خطرات و سوانح طبیعی است. بررسی آمار سوانح و بلایا در یکصدسال اخیر نشان میدهد ایران در زمره ۱۰ کشور نخست حادثه خیز قرار دارد. از میان ۴۲ نوع بلایای طبیعی شناخته شده در جهان، ۳۳ نوع آن در کشور ما به وقوع می پیوندد که میزان خسارت حوادث غیرمترقبه طی یک دهه گذشته، ۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است و به تنهایی ۱۶% از سالهای زندگی از دست رفته را شامل می شود. از جمله بلایای عمده تهدید کننده بنادر کشور زلزله، آتش سوزی(با توجه به ابعاد آن) و طوفانهای دریایی می باشد که سهم قابل توجهی در تخریب سازه ها و تاسیسات بنادر دارند. در این تحقیق براساس میزان فراوانی وقوع خطر زلزله در بنادر پهنه بندی از میزان خطر زلزله هر یک از بنادر به مقیاسی استانی بیان گردیده و سپس براساس میزان اهمیت هریک از بنادر با توجه به معیار میزان صادرات و واردات کالا اعم از فعالیتهای نفتی و غیرنفتی، ارزیابی کلی اهمیت بندر به طور کیفی مشخص گردیده و با لحاظ خطر تهدید کننده بندر (زلزله) اولویت بندی از اهمیت بنادر کشور با نگاه مدیریت خطرپذیری ارائه گردیده است.