سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد عباس نژاد – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه ای شهر کرمان با روشهای احتمالاتی و تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد .این شهر در حاشیه شرقی دشت کرمان که یک گرابن فشاری است واقع گردیده و گسلهای متعددی در محدوده شهر، مرز کوه و دشت و مناطق نزدیک شهر قرار دارندکه تعدادی از آنها می توانند موجب بروز زلزله های حتی قوی تر از ٧ ریشتر شوند . تاکنون زلزله های تاریخی و سده بیستم متعددی در نزدیکی شهر کرمان رخ داده اند که باعث آسیب جزئی به شهر کرمان شده اند. با بررسی خطر زلزله با روش آماری برای شهر کرمان احتمال وقوع و دوره برگشت زلزله های باابعاد مختلف برآورد شده است . براساس ارزیابی خطر زلزله با روش تحلیلی , شتاب ناشی از ١٥ قطعه گسل می ٠ باشد. شدت ناشی از گسلها ی کرمان – زنگی آباد , شمال کرمان واختیار آباد می تواند به /٢g تواند در کرمان بیش ازIX MMI برسد که بخش اعظم شهر تخریب خواهد شد.