سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی مصباحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپ
جلال عطاری – استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا سبزیوند – کارشناس ارشد شرکت مدیریت منآبع آب ایران

چکیده:

مهندسی رودخانه علمی نوین در جهت استفاده بهینه از رودخانه ها و مهار سیلآب می باشد. از جمله روشهای مدیریت غیرسازه ای سیلآب، تهیه نقشه های پهنه بندی است که امروزه به صورت بسیار متداول صرفا با استفاده از آبدهی با دوره بازگشت های مختلف انجام می گیرد. سیلآب بهعنوان پدیده ای که ریسک و عدم قطعیت را در ذات خود به همراه دارد، می تواند با استفاده از مدیریت ریسک و برآورد میزان خسارت ناشی از آن، بسیار بهتر و منطقی تر مدیریت شود و شرایط اتخاذ مناسب ترین تصمیمات را برای مدیران فراهم نماید. در این مقاله میزان خطر پذیری گرگانرود در شهرستان گنبد از نظر خسارات وارده توسط سیل بررسی و نقشه های خطرپذیری منطقه مذکور ایجاد شده است. بدین منظور از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مدل شبیه سازی هیدرولیکی جریان (HEC-RAS) و تحلیل اقتصادیی به صورت بهم پیوسته استفاده شده. از مزایای بکارگیری این روش ورود مستقیم نتایج تحلیل اقتصادی خسارت همراه با نتایج تحلیل مکانی و هیدرولیکی جهت شناسایی مناطق پرخطر منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین می توان از این روش، به عنوان جایگزینی مناسب برای روشهای سنتی استفاده کرد.