سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر عربشاهی – استاد راهنما- شرکت طرح اندیشان
محمود صفارزاده – استاد مشاور – سازمان ترافیک تهران
فرزانه آزادی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

در سالهای آینده گاز طبیعی، پس از نفت مهمترین منبع تامین انرژی دنیا خواهد بود و حجم انتقال آن چه از طریق خطوط لوله و چه به صورت LNG افزایش چشمگیری خواهد داشت. در این میان خلیج فارس با قرار گرفتن در بین ۷ کشور بزرگ تامین کننده انرژی (ایران، عربستان، عراق، امارات، قطر، کویت وبحرین) بخش عظیمی از این انتقال انرژی را به خود اختصاص داده است به طوریکه پیش بینی می شود صادرات گازی این منطقه از ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۳۰۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۰ برسد. با توجه به این مطلب که ایران با در اختیار داشتن بخش عظیمی از میدان گازی پاریس چنوبی به عنوان بزرگترین میدان فراساحلی جهان، قصد دارد هرچه سریعت به کشورهای صادر کننده LNG بپیوندد و با در نظر گرفتن پتانسیل بالای خطر نقل و انتقال LNG، بررسی، تحلیل و ارزیابی خطر پذیری این سیستم و ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی جهت تعدیل نتایج خطرات امری ضروری می باشد که در اینمقاله پس از شناسایی خطرات تهدید کننده این سیستم نظیر برخورد کشتی ها ، به کل نشستن کشتی ، برخورد با یک جسم ثابت، حمله ترورسیم و … از نتایج حاصل از آنالیز نشت که با استفاده از نرم افزار PHAST صورت گرفته است. استفاده شده و با توجه به دامنه انتشار تشعشعات حرارتی و گسترش ابر بخار برای هر یک از حالات نشت تصادفی و نشت عمدی ۳ ناحیه ایمنی تعریف شده و در نهایت راهکارهای مدیریتی جهت جلوگیری از بروز خطرات و یا تعدیل نتایج خطر ارائه می شود.