سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید قربان بیگی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق، دانشکده مهندسی آب
عبدالرضا فریدونی برزآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

یک سیستم خط لوله معمولا در یک ناحیه وسیع گسترده است و این ویژگی ، سیستم را در معرض خطرهای بیشتری نسبت به تاسیسات دیگری که سطح کوچکی را اشغال می نماید قرار می دهد. دراین مقاله برای تحلیل لرزه ای خطوط لوله پیوسته مدفون درمحل تقاطع باگسل، روش ساده شده ای ارائه خواهد شد . اساس روش مذکور کمینه کردن انرژی کلی اتلاف شده در هنگام گسلش و با در نظر گرفتن پارامترهای اصلی که مسئله را تحت تاثیر قرار می دهد می باشد. این پارامترها عبارتند از : الف )تسلیم شدن لوله تحت بار محوری و خمشی بواسطه تشکیل مفاصل پلاستیک و لغزش محوری، ب) اصطکاک طولی در سطح مشترک خاک و لوله، پ) مقاومت جانبی