سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا سپهی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود سلماسی زاده – پژوهشکدة الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف
بابک صادقیان – دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

معماگر یک الگوریتم رمز بلوکی ۶۱۰بیتی است که شامل ۷ مرحلة جانشینی می باشد . در این مقاله امنیت ۵ مرحلة جانشینی از الگوریتم رمز معماگر با استفاده از روش تحلیل خطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . بدین منظور، یک تقریب خطی برای ۴ مرحلة جانشینی از معماگر با احتمال منفی ۲۲ به توان ۱۰ ضربدر ۲/۱۴۶۴۷۳- ۰/۵ ارائه کرده ایم؛ با بکارگیری این تقریب، ۲۵ بیت از کلید ۱۶۰ بیتی یک سیستم رمز معماگر ۵ مرحله ای را با پیچیدگی محاسباتی ۱۰ به توان ۴۶ ضربدر ۲/۱۴۶۴۷۳ – ۰/۵( عمل رمز ) و پیچیدگی داده ای ۱۰ به توان ۱۵ ضربدر ۱/۱۲۵۸۹۹( تعداد شمارنده ) تخمین زده و امنیت آن را به مخاطره می اندازیم .