سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی هوافضا
علیرضا برخورداری – دانشجوی دکترای پیشرانش پژوهشکده سیستمهای پدافند هوایی
هادی مهرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانش پژوهشکده سیستمهای پدافند هوایی

چکیده:

در این تحقیق تأثیر اختلالات دو بعدی بر روی پایداری موج دتونیشن در گاز ایده ال بصورت خطی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل واکنش شیمیایی مخلوط گازی بشکل واکنش یک مرحله ای آر نیوسی در نظر گرفته شده است . برای تحلیل پایداری ساختار موج دتونیشن از تکنیک شوتینگ با انتگرالگیری بین موج شوک و انتهای ناحیه واکنش استفاده گردیده است . نتایج بدست آمده شامل تغییرات نرخ رشد و فرکانس اختلالات عرضی نسبت به تغییر پارامترهای میدان دتونیشن میباشد . پارامترهای میدان دتونیشن شامل : سرعت دتونیشن، مقدار حرارت آزاد شده در واکنش شیمیایی، انرژی اکتیواسیون و نسبت گرمای ویژه مخلوط گازی است . منحنی های مرزهای پایداری نیز بخش دیگری از نتایج بدست آمده میباشد . در پایان تأثیر اختلالات بعد دوم (عرضی) بر روی رفتار پ ایداری موج دتونیشن و تفاوت آن نسبت به تحلیل یکبعدی پایداری و مکانیزمهای فیزیکی مربوطه مورد بحث قرار گرفته است.