سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید عبدالمهدی هاشمی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
کیومرث مظاهری – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق از یک مدل سینتیکی چهار مرحله ای جهت مدل کردن واکنش احتراق استفاده شده است . با استفاده از این مدل، ناپایداری دتونیشن های گازی به روش تحلیلی خطی مورد مطالعه قرار گرفته است . تحلیل خطی پایداری نشان می دهد که کاهش نرخ واکنش آغازی موجب ناپایداری ( ایجاد نوسانات ) در دتونیشن می شود . دو نوع نوسان یکی با دامنه و تناوب کوچک و دیگری با دامنه و تناوب بزرگ در جبهه دتونیشن پیشگویی می شود . با کاهش نرخ واکنش آغازی، ابتدا نوسانات با دامنه و تناوب کوچک ظاهر می شود و سپس نوسانات با دامنه و تناوب بزرگ به آنها افزوده می گردد . مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل خطی پایداری با نتایج شبیه سازی عددی، انطباق دو روش را به خصوص در نزدیکی مرز پایداری نشان می دهد .