سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آذر طلوعی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو، دانشکده مهندسی برق
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق
معصومه گیتی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم پزشکی

چکیده:

دسته بندی خودکار الگوهای بافت ریه در تصاویر HRCT بیماران مبتلا به ناهنجاری های بافت بینابینی ریه (ILD) یک مرحله مهم در ایجاد یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر میباشد. بدین منظور ابتدا بافت اصلی ریه از پس زمینه جدا میشود. تحلیل محتوای بافت ریه و بازشناسی الگوهای موجود در آن با استفاده از نواحی مطلوب تعریف شده (ROI) به ابعاد ۳۱X31 پیکسل انجام می شود. سپس دو بانک فیلتری مختلف به نام های فریم های موجک گسسته (DWF) و فریم های موجک دوران یافته (RWF) برای استخراج ویژگی هایی که به بهترین وجه ممکن ROI ها را توصیف کنند اعمال می شوند. در نهایت الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای دسته بندی الگوها اعمال می شود. در این مطالعه ۴ الگوی مرتبط با ILD (لانه زنبوری، رتیکولار یا همان ضخیم شدن سپتوها، شیشه مات و نرمال) از یک پایگاه داده انتخاب شده و با استفاده از روش پیشنهادی دسته بندی می شوند. دقت بسته بندی چهار کلاسه به ترتیب ۹۰/۷۲% و ۹۵/۸۵% برای RWF , DWF و ترکیب ویژگی های حاصل از این دو بانک فیلتری است. نتایج نشان می دهد که ترکیب ویژگیهای حاصل از دو بانک فیلتری که به نظر می رسد مکمل هم باشند دقت دسته بندی را بطور محسوسی بهبود می بخشد.