سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی باصولی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده ی فنی، دانشگاه تهران، عضو هیئت عم
میرمحمد اسعدی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق (ع)، عضو هیئت عمی جهاد دان

چکیده:

تحلیل درخت خطا یکی از روش های کارایی است که جهت ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های صنعتی به کار می رود. این تحلیل یک مدل سلسله مراتبی و منطقی جهت یک موقعیت نامطلوب می باشدکه بر حسب تمام ترکیب ها و ترتیب های ممکن رویدادهای اصلی و واسطه ای که منجر به آن وضعیت شده اند، بیان میشود. این مدل برای اولین بار در صنایع هوافضای ایالات متحده به کار گرفته شده است و پس از آن کارایی آن در صنایع دیگر به اثبات رسیده است. در این مقاله سعی میشود علاوه بر تشریح روش تحلیل درخت خطا، چگونگی به کارگیری آن با ذکر یک مثال مورد بررسی قرار گیرد.