سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر کلانتری – انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
عیسی منصوری –

چکیده:

برای تحلیل دستاوردهای برنامه سوم توسعه در حوزه غذا و تغذیه، می توان به بررسی فضای حاکم بر جامعه از جنبه های مختلف از جمله وضعیت اقتصادی، جمعیت شناختی، تولید و عرضه مواد غذایی و وضعیت ساختاری جامعه به عنوان مسیر تدوین و اجرای برنامه پرداخت. بررسی وضعیت اقتصادی کشور با رویکرد تقاضا نشان می دهد طی دو دهه گذشته GDP سرانه در قیاس با کشورهای مشابه از روند تغییر متناسبی برخوردار نبوده است این موضوع از نظر توزیع درآمد مصرف سرانه، سرمایه گذاری در کشور و میزان صادرات نیز صادق است. تاثیر این امر بر سبد هزینه خانوار به گونه ای است که علیرغم رشد بسیار کم درآمد سرانه، سهم غذا نیز در سبد هزینه کاهش داشته است. ویژگی های جمعیت شناختی سبب شده است تا توزیع نامتوازن منابع به ویژه منابع غذایی و چاقی در شهرها افزایش یابد و دسترسی و دریافت غذای متعادل مختل گردد.