سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی تهرانی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی صباغی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی جهرمی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

با توجه به سرعت بالای جریان خروجی از کمپرسور تو ربین گاز ، برای انجام یک احتراق مؤثر با اتلافات نـاچیز بایـد سرعت جریان قبل از ورود به محفظة احتراق کاهش یابد . این کاهش سرعت در بخشی به نام دیفیوزر انجام می یابد . در مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار فلوئنتFLUENT ، خصوصـیات آیرودینـامیکی جریـان در ناحیـه دیفیـو زر – محفظه احتراق با تقارن محوری بدست آمده و نتایج حاصله بـا نتـایج تجربـی منتشـره در مقـالات معتبـر مقایسـه گردیده است . در کار حاضر از مدلهای آشفتگی مختلفی استفاده و نتایج آنها با هم مقایسه شده است . همچنین اثـر پارامترهایی از قبیل شدت آشفتگی ورودی، پروفیل سرعت ورودی و نسبت تقسیم دبی بررسی شده است